Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

First Mamaia Residence SRL („Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul social in Romania, mun. Bucuresti, sos. Kiseleff P. Dimitrievici nr. 16, parter, camera 1, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/446/18.01.2012, avand cod unic de inregistrare 29556692, atribut fiscal RO, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (“Datele personale”) cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Aceste Date personale, aparținând dumneavoastră în calitate de client, respectiv persoană vizată, au fost furnizate Societatii, de către dumneavoastră, la data formulării unei cereri prin care se solicită prestarea unor servicii de către Societate și/sau pe parcursul derulării relației contractuale/ de afaceri.

In desfasurarea activitatilor sale, Societatea actioneaza cu prudenta, respecta legislatia Romaniei si a Uniunii Europene aplicabila, protejeaza Datele personale ale Persoanelor vizate, respectand intocmai legislatia aplicabila.

Prezentul document se doreste a fi o sursa importanta de informare oferita Persoanei vizate cu privire la modalitatea in care Societatea efectueaza operatiunile de prelucrare a Datelor personale, suplimentar informarilor separate pe care Societatea le furnizeaza Persoanelor vizate conform art. 12 – 13 sau, dupa caz, art. 14 din Regulament.

Ne puteți contacta prin poștă la adresa sediului social de mai sus, prin e-mail la adresa info@wida-mamaia.ro sau telefonic la numărul de telefon +4 0732.347.347

Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresată la datele de contact de mai sus.

Ce inseamna prelucrarea datelor personale?

Prelucrarea inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor personale sau asupra seturilor de Date personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Societatea aplica cu privire la prelucrarea Datelor Personale masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Datele Personale sunt prelucrate in mod individual, in considerarea temeiurilor legale aplicabile. In situatia in care operatiunea de prelucrare a Datelor personale se intemeiaza pe acordul Persoanei vizate, acesta este obtinut de catre Societatea printr-un document separat in conditiile Regulamentului.

Temeiuri legale – care este baza legala a prelucrarii?

Societatea prelucreaza Datele personale in considerarea urmatoarelor temeiuri legale din Regulament:

 1. in baza consimtamantului Persoanei vizate – art. 6 alin. (1) lit. a);
 2. pentru incheierea si executarea unui contract la care Persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea Persoanei vizate inainte de incheierea unui contract – art. 6 alin. (1) lit. b);
 3. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Societatii – art. 6 alin. (1) lit. c);
 4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale Persoanei vizate sau ale altei persoane fizice – art. 6 alin. (1) lit. d);
 5. prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investita Societatea – art. 6 alin. (1) lit. e);
 6. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Societatea sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale Persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand Persoana vizata este un copil – art. 6 alin. (1) lit. f).

Care sunt principiile de prelucrare a datelor personale?

In prelucrarea Datelor personale, Societatea si persoanele imputernicite de aceasta, respecta intocmai principiile de prelucrare a datelor prevazute de art. 5 din Regulament, astfel:

 1. legalitate, echitate si transparenta – Datele personale sunt prelucrate in mod legal, corect si transparent, Persoana vizata fiind informata cu privire la existenta unei operatiuni de prelucrare si la scopurile acesteia legitime, stabilite pe criterii de echitate fata de drepturile si interesele fundamentale ale Persoanei vizate;
 2. limitarea scopului operatiunii de prelucrare – Datele personale se colecteaza de catre Societate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu se prelucreaza ulterior pentru scopuri aditionale care nu sunt compatibile cu aceste scopuri;
 3. proportionalitatea si reducerea la minim – Datele personale se prelucreaza de o maniera adecvata, relevanta si limitata la necesitatea de a realiza scopurile legitime si precis determinate pentru care sunt prelucrate;
 4. exactitatea si actualizarea – Datele personale prelucrate sunt exacte si, in cazul in care este necesar, acestea sunt actualizate; in acest sens, Societatea ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca Datele personale care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
 5. limitarea stocarii – Datele personale sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea Persoanelor vizate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru scopurile pentru care sunt prelucrate Datele personale;
 6. integritatea si confidentialitatea – Datele personale sunt prelucrate in conditii de securitate adecvate, astfel incat sa se asigure protectia acestora impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, respectiv impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale a Datelor personale.

 

Datele Personale Prelucrate sunt urmatoarele:

 1. date de identificare (ex. prenumele, numele, numele anterior, pseudonimul, sexul, etc.)
 2. date de contact (ex. adresa, numarul de telefon fix/mobil, faxul, adresa de posta electronica etc.);

 

Datele personale sunt prelucrate de catre Societate in urmatoarele scopuri:

 1. de a asigura o bună funcționare a formularului de contact de pe site-ul nostru și de a face experiența utilizatorului pe site una cât mai plăcută;
 2. verificarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, in temeiul interesului legitim al imbunatatirii permanente a serviciilor Societatii;

Atunci cand accesati site-ul www.wida.ro, serverele noastre creeaza in mod automat inregistrari ale vizitei Dvs. Aceste inregistrari includ, de obicei, adrese IP, numarul de accesari, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consulti documentul privind fisierele de tip „cookie”.

Datele personale sunt prelucrate de catre Societate in baza in baza consimtamantului dumneavoastra, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament;

Datele personale sunt prelucrate pe urmatoarele perioade de timp:

Societatea noastra pastreaza datele personale pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate, fara depasirea urmatoarelor perioade maxime de pastrare: Datele utilizatorilor legate de formulare de contact online – pentru o perioada de maxim 12 luni.

 Operatori, Persoane Imputernicite si Destinatarii Datelor personale:

Datele personale pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destinatari: a) persoana vizata, reprezentantii persoanei vizate, b) societati imobiliare (care pot avea calitatea de operator asociat al Societatii), c) avocati, evaluatori autorizati, contabili, cenzori, auditori si alt tip de consultanti, d) diversi furnizori de servicii (ex. IT, arhivare, printare, curieri etc.)

Datele personale transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

Necesitatea prelucrarii Datelor personale:

In situatia in care refuzati prelucrarea Datelor personale pentru scopurile stipulate mai sus, Societatea va fi in imposibilitatea de a initia raporturi juridice cu dumneavoastra sau de a le continua, intrucat nu va putea respecta cerintele legale de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de catre Societate.

In situatia in care va opuneti prelucrarii Datelor personale in scop statistic, va informam ca acesta optiune va fi analizata, si in functie de situatia particulara a persoanei vizate, veti primi un raspuns conform art. 21 din Regulament, obiectiunea dumneavoastra pentru o asemenea operatiune neavand un efect asupra continuarii relatiei contractuale cu Societate.

In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea Datelor personale in scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastra in scopul obtinerii opiniei dumneavoastra cu privire la serviciile si produsele oferite sau achizitionate, relatia contractuala dintre dumneavoastra si Societate nu va fi afectata in niciun fel.

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele Drepturi cu privire exclusiv la Datele dumneavoastra:

 1. dreptul de acces la date, conform art. 15 din Regulament;
 2. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;
 3. dreptul de stergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;
 4. dreptul la restrictionare a datelor, conform art. 18 din Regulament;
 5. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;
 6. dreptul de a va opune prelucrarii datelor, conform art. 21 din Regulament;
 7. dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro+40.318.059.211, +40.318.059.212.

Mentionam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulament, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul de marketing direct si de realizare a profilului dumneavoastra in scop de marketing.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către First Mamaia Residence, la adresa: mun. Bucuresti, sos. Kiseleff P. Dimitrievici nr. 16, parter, camera 1, sector 1, sau pe email la info@wida-mamaia.ro, respectiv apelând la numărul +4 0732.347.347 (apel tarif normal în rețelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone). În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Societate va răspunde acestei solicitări în termen de o lună de zile, termen ce poate fi prelungit cu doua luni, în condiţiile prevăzute de Regulament.

Precizam ca aceasta Nota de informare este realizata in conformitate cu articolul 13 din Regulament, respectiv pentru informarea dumneavoastra, nefiind pusa la dispozitie in scopul colectarii consimtamantului dumneavoastra pentru operatiunile de prelucrare mentionate. In situatia in care este necesar acordul dumneavoastra pentru operatiunile de prelucrare, acesta fie a fost deja exprimat, fie va fi colectat cu ocazia unor viitoare interactiuni cu Societate.

Actualizări la această politică de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna Octombrie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa in aplicatie versiunea modificată a Politicii de confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.